© 2010 พันธกิจหารักใดยิ่งใหญ่กว่านี้มีไม่ ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์พันธกิจ No Greater Love Ministry ของเรา เป้าหมายหลักของเรา คือ การถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพระบุตรของพระองค์ คือ พระเยซูคริสต์เจ้า โดยการประกาศพระวจนะที่สมบูรณ์แบบของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อแก่โลกที่ไม่สมบูรณ์ แบบ เราหวังว่าทุกท่านที่สละเวลาอ่านเว็บไซต์ของเราจะได้รับพระพรอย่างมากมาย หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา หน้าหลัก